4" Vase Slash Starburst

Brand

Tamara Childs

Pattern

Starburst

Size

$35.00

SKU: V4SLSTAR.
EB-SKU: 11817.