4" Vase Slash Checker

Brand

Tamara Childs

Pattern

Gold Slash

Size

$35.00

SKU: V4SLCHECK.
EB-SKU: 11825.